Skötsel och underhåll av pool och pump

Att ha en pool, behöver inte innebär mycket skötsel. Idag finns många smarta lösningar, som hjälper dig med poolskötseln.

Skötsel av pool-pumpar

Vilken skötsel din pool-pump kräver beror i stor utsträckning på vilken pool-pump du har. Följ därför anvisningarna i din manual, när du ska sköta din cirkulationspump till poolen eller din poolvärmepump.

Skötsel av poolvärmepump

 • Stäng alltid av strömmen till pool-värmepumpen innan du utför underhåll eller skötsel.
 • Kontrollera vattenflöder regelbundet. Det är viktigt att flödet fungerar, annars kan det skada din poolvärmepump. Var noga med att rengöra poolens filter ofta, då smutsiga och igensatta filter kan skada poolvärmepumpen.
 • Se till att området runt poolvärmepumpen är torrt, rent och välventilerat. Rengör värmeväxlaren på sidan regelbundet, så behåller du en hög effekt och sparar energi.
 • Om det krävs ingrepp i poolvärmepumpens köldmedikrets, måste detta utföras av en certifierad kyltekniker.
 • Kontrollera så att eltillförseln och kabeln fungerar som de ska regelbundet.
 • Töm pool-värmepumpen under vintern, så den inte riskerar att frysa sönder, då vattnet fryser till is. Du bör också tömma din pool-värmepump, om den ska stå avstängd en längre period.

Håll koll på pH-värde och klorhalt

Om inte pH-värdet i din pool stämmer, har inte kloret någon verkan. Det är därför viktigt med ett korrekt pH-värde (7,2-7,6) och ett korrekt klorvärde (1-3 ppm fritt klor). Justera detta vid behov. Kloret används för att desinficera poolen och skyddar mot bakterier och alger.

Vissa använder sig av andra desinfektionsmedel och ska då naturligtvis följa de anvisningar som gäller för dessa.

Ett felaktigt pH-värde i poolen kan också leda till att poolen och dess utrustning tar skada.

Det finns en rad olika tester man kan använda sig utav, för att hålla koll på halter av olika ämnen i poolvattnet.

Sandfilter

Ett sandfilter ska backspolar en gång i veckan eller varannan vecka, beroende på hur mycket poolen används. Under pollenperioder kan det krävas tätare underhåll.

Även andra filter kräver rengöring. För polyesterfilter gäller exempelvis att man ska ta ut och rengöra filterpatronen 2-3 gånger i månaden.

Vinterstänga poolen

Vänta med att vinterstänga tills pooltemperaturen sjunkit under +10°C och låt poolreningen fortstätta gå. På så sätt minskar du risken för tillväxt av alger.

 1. Rengör poolen noggrant.
 2. Backspola ditt sandfilter (eller ta hand om annat filter enligt manual)
 3. Testa pH-värdet och justera vid behov.
 4. När pH-värdet är bra tillsätts algdräpare.
 5. Vinterstängning sker då vattnet är rent, klart och har en klorhalt på max 3 ppm.
 6. Vattennivå justeras enligt anvisningen för just din pool.
 7. Demontera och rengör badstegen.
 8. Apparater med rörledningar och behållare töms på vatten. Strömmen bryts. Vissa apparater ska demonteras under vintern och förvaras inomhus. Se till att läsa manualerna för dina olika apparater och följa de instruktioner som gäller för just dina apparater!
 9. Täck poolen!
Demontera och rengör pool-stegen

Det är viktigt att demontera och rengöra pool-stegen inför vintern.

Exempel på verktyg för poolvård

 • pooldammsugare eller bottendammsugare
 • poolrobot
 • lövhåv
 • väggborste
 • automatisk poolstädare

Pool pump

Här kan du läsa om olika sorters pool-pumpar, som kan ge sig en fräsch och uppvärmd pool att njuta av under sommaren.

Kontakta oss gärna för mer information: