Installation av pool-värmepump

För att installera en poolvärmepump bör du ta hjälp av en kunnig tekniker, dessutom kan du behöva ta hjälp av en elektriker för elinstallationen.

Poolvärmepumpen ska jordas

Din poolvärmepump ska anslutas till jordat utag och skyddas av jordfelsbrytare. De elektriska komponenterna är väl separerade ifrån de delar där vattnet passerar, men el i kombination med vatten kan leda till allvarliga olyckor och det är därför viktigt med maximal säkerhet.

Elektriker vid fast installation

Vid fast installation krävs enligt lag att du tar hjälp av en elektriker. Vissa versioner av poolvärmepumpar levereras med jordad stickpropp och andra (de kraftigare) kräver fast installation. Du kan också behöva ta hem en elektriker om du saknar lämplig kontakt i närheten av poolvärmepumpen, eller du saknar en lämplig säkring.

Placering av poolvärmepumpen

Vanligen placerar man poolvärmepumpen inom 7,5 meters radie från poolen. Ju längre bort du placerar värmepumpen, desto större värmeförluster blir det på vägen. Rören placeras dock under mark, vilket ger en god isolering och värmeförlusterna är därför minimala upp till 15 meters avstånd från poolen. På det avståndet (15 m) kan man räkna med värmeförluster som gör att tiden det tar att värma upp poolen ökar med  3-5 %.

Poolvärmepumpen hämtar energi från luften och behöver arbeta sig igenom stora mängder luft varje timma. Det är därför viktigt att den inte placeras i ett stängt utrymme. I manualen specificeras vilka avstånd som krävs.

Placering av andra pooltillbehör

Poolvärmepumpen ska placeras nedströms från poolens cirkulationspump och rening. Alla pooltillbehör som tillsätter kemikalier, exempelvis reglering av klor och pH-värde ska istället placeras nedströms från poolvärmepumpen, då kemikalier i höga koncentrationer kan fräta sönder värmeväxlaren. Det rekommenderas också att man installerar en backventil mellan värmepumpen och de apparater som tillsätter kemikalier, så man inte riskerar backflöde om cirkulationen är avstängd.

Läs poolvärmepumpens manual noga!

Var noga med att läsa manualen noga, så att du vet hur din poolvärmepump fungerar och ska skötas.

Pool pump

Här kan du läsa om olika sorters pool-pumpar, som kan ge sig en fräsch och uppvärmd pool att njuta av under sommaren.

Kontakta oss gärna för mer information: